Boka Högevall

Föreningar och företag kan boka både motionsbassänger och vårt äventyrsbad för olika aktiviteter. Är din förening också intresserad av att ha verksamhet på Högevall? Kontakta oss på: bokninghogevall@lund.se.

En lärare/ledare fritt per fem barn om skolan eller instutionen kommer från Lunds kommun. Detta gäller endast motionssim. 

Priser för banhyror med mera bestäms av Kommunfullmäktige och taxorna hittas på www.lund.se.

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-01-23

Bada säkert på Högevall

Tänk på att du som förälder, enligt föräldrabalken, alltid är ansvarig för ditt barns säkerhet. Våra badvärdar finns på plats för att ge information, stöd och råd. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt, inte ens för en kort sekund. Ett barn drunknar snabb - och ljudlöst. Barn under 12 år får inte gå in utan vuxen (över 18 år) badande och betalande i sällskap. Barnen bör vara på gripavstånd hela tiden, och vår rekommendation är att man som vuxen inte ansvarar för mer än 3 barn.

Åldersgräns

För att få bada själv på Högevall ska man vara 12 år och simkunnig. Barn under 12 år badar endast i badande och betalande vuxens (över 18 år) sällskap. Föräldrarna ansvarar alltid för sina barns säkerhet. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt!