Angående frågor rörande Covid-19

6 maj, 2020
Bild för - entre.jpg

Vi har den senaste tiden fått in en del frågor som avser Covid-19. Därför har vi nu sammanställt en FAQ med svar på de vanligaste frågorna.

Öppettider och antalet besökare på Högevall

Varför har ni stängt äventyret men håller allt annat öppet?

Äventyret är stängt på grund av för få besökare. Folkhälsomyndigheten har i dagsläget inga rekommendationer att stänga simhallar. Skulle dessa rekommendationer ändras kommer Högevall och Lunds kommun följa detta.

Källor: Folkhälsomyndigheten 

Hur många får simma samtidigt på Högevall?

Regeringen har beslutat att ändra antalet personer för sammankomster och tillställningar från 500 till 50 personer. I detta beslut finns det en rad sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet. Bland dessa finns verksamheter i simhallar.

Källa: Polisen  

Går det att byta om på Högevall med tanke på det nya allmänna rådet från Folkhälsomyndigheten?

Den 1 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten sitt allmänna råd – ”Håll avstånd och ta personligt ansvar” gällande att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. Här förekommer det allmänna rådet under personligt ansvar att ”på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum”.

På Högevall tar vi höjd för detta råd genom att fortsatt ha öppet i alla de omklädningsrum som vi normalt har öppet, även om vi har ett mindre antal besökare. Vi har även satt upp lappar på skåp och duschar med riktlinjer för hur våra besökare kan hålla avståndet från varandra. Detta ger besökarna möjligheter till att byta om men ändå hålla ett rekommenderat avstånd mellan varandra. Ska du simma behöver du fortfarande tvätta dig med schampo och tvål. Efter simningen finns det alternativ att antingen duscha innan omklädning eller torka av dig, ta på dig och duscha hemma.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Hygien

Städas Högevall på annat sätt nu i Coronatider?

Det finns redan väl utvecklade städrutiner på Högevall för den dagliga städningen. Bland annat finns det rutiner för morgonstädning (grovstädning), daglig underhållsstädning och städning innan stängning. Förutom dessa rutiner har Högevall infört som extra åtgärd för att motverka smittspridning att samtliga handtag, ledstänger som många tar i desinficeras flera gånger om dagen. Större ytor desinficeras också i större utsträckning.

Källa: Senovic*

 

Har ni höjt klorvärdet i ert bassängvatten?

Högevall har haft kontakt med Folkhälsomyndigheten där vi ställt frågan om vi behöver förändra klorhalten i vattnet, gällande den rådande situationen med coronaviruset. Det besked som vi har fått är att vi ska följa Folkhälsomyndigheternas allmänna råd för bassängbad. I dessa råd framgår det tydligt vilka klorvärden som ska finnas vid en viss temperatur och vid ett visst pH-värde.

Aktiv fri klor för vattentemperatur under 35 °C vid

 • pH 7,2 inte under 0,4 mg Cl2/l vid
 • pH 7,4 inte under 0,5 mg Cl2/l vid
 • pH 7,6 inte under 0,6 mg Cl2/l. 

Aktiv fri klor för vattentemperatur över 35 °C vid

 • pH 7,2 inte under 0,8 mg Cl2/l vid
 • pH 7,4 inte under 0,9 mg Cl2/l vid
 • pH 7,6 inte under 1,0 mg Cl2/l.

 

Lunds kommun följer de nationella myndigheternas rekommendationer och skulle dessa förändras, kommer vi med omedelbar verkan att följa dessa.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur renas vattnet på Högevall?
Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus, som dödar både bakterier och virus.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Uppmaning

Vi vill uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att skydda dig själv och andra. Dessutom vill vi trycka lite extra på att duscha/tvätta dig ordentligt innan bad.

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Källa: Folkhälsomyndigheten 

*Senovic är ett digitalt system som Högevall använder för bland annat städrutiner. 

Lunds kommun

Kontakt

Reception: 046-359 52 17
Telefontider höst/vår: Måndag - fredag kl. 08.00 - 11.00. Därutöver svarar vi i telefon i mån av tid. 
Telefontid sommar: Tisdag - torsdag klockan 10.00 - 13.00, därutöver svarar vi i mån av tid. 
Växel: 046-359 50 00

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund

Organisationsnummer

212000-1132