HBTQ

Alla är välkomna till Högevall! I januari 2016 blev Högevall en HBTQ-certifierad anläggning. Bakom certifieringen står RFSL.

HBTQ-certifiering innebär utbildning

HBTQ-certifieringen bestod av fyra heldagsutbildningar där hela personalstyrkan fick utbildning i HBTQ-frågor. Vi fick en idrottshistorisk genomgång, gick igenom begrepp och uttryck. Framförallt diskuterade vi HBTQ-frågor både gemensamt och i mindre grupper. Vi fick göra övningar där vi fick prova på att sätta oss in i hur det kan vara att inte tillhöra normen och pratade om hur vi kan göra vår verksamhet mer inkluderande. Utbildningen innehöll löpande tester och avslutades med ett större prov. Vi fick även i uppgift att se över vår verksamhet ur ett HBTQ-perspektiv vad gäller den fysiska miljön, vårt bildspråk, vår verksamhetsplan och andra dokument och vårt bemötande. För att behålla certifieringen ska vi arbeta fortlöpande med dessa frågor och certifieringen ska uppdateras vart tredje år.

RFSL om HBTQ-certifiering

Så här skriver RFSL i sitt kompendium om HBTQ-certifiering:

Hbtq-certifiering handlar om att lära sig om sina och andras rättigheter. Man kopplar principen om allas lika värde och rättigheter till vår arbetsplats, vår arbetsmiljö och hur vi bemöter varandra som kollegor, samt hur vi bemöter personer som kommer till oss. Det handlar om mänskliga rättigheters konkreta innebörd i vardagen.

Hbtq-certifieringen använder sig av ett normkritiskt perspektiv, vilket kortfattat handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Vi tar vår utgångspunkt i heteronormen men diskuterar även normer kopplat till alla sju diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder).

Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett respektfullt bemötande av både anställda och personer som söker sig till verksamheten.

Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.

Läs mer om hbtq-certifiering och vad det innebär här.

Lunds kommun

Kontakt

Reception: 046-359 52 17
Telefontider höst/vår: Måndag - fredag kl. 08.00 - 11.00. Därutöver svarar vi i telefon i mån av tid. 
Telefontid sommar: Tisdag - torsdag klockan 10.00 - 13.00, därutöver svarar vi i mån av tid. 
Växel: 046-359 50 00

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande