Tillgänglighet

Högevall är anpassat för funktionsnedsättningar och tillgängligt för alla. Runt bassängerna finns en bred gång och rullstolar kan ta sig fram i hela badet. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vi vill att alla som vill besöka oss också kan göra det.

Ledsagare

De brukare som har ett kamratkort tar med sig ledsagare in på Högevall utan entréavgift. Läs mer om kamratkortet och hur man ansöker om det genom att klicka här.

Parkering 

Parkering för funktionshindrade finns nära entrén på Högevallsgatan.

Markerade gångstråk

Redan när du närmar dig Högevall finns det gula pilar gångstråk i marken som sedan fortsätter inne i anläggningen. Vi har dessutom förstärkt dessa gångstråk med gula pilar så att det blir lättare för dig som besökare att hitta till våra omklädningsrum på plan två.Dörr-öppnare 

Vid entréerna, men även inne i huset, finns det ett stort antal dörr-öppnare. Tryck på knappen i 3 sekunder, så öppnas dörren.

Skyltar med piktogram och punktskrift

Runt omkring inne i anläggningen hittar du tydliga skyltar – blå med vit text. Dessa skyltar har också ett pictogram som visar om det exempelvis är omklädningsrum eller bassänger. På dessa skyltar finns det även punktskrift.

Tillgänglighet skylt

Omklädningsrum

Det finns handikappanpassade enskilda omklädningsrum för en person med assistent. De övriga omklädningsrummen har extra bred dusch och handikapptoaletter.

Flera omklädningsrum för olika behov

På Högevall finns ett stort antal omklädningsrum, både större och mindre. De mindre omklädningsrummen finns i anslutning till en av våra kombibassänger som vi kallar för undervisningsbassängen. Här kan du i lugn och ro byta om, duscha, bada bastu och sedan ha nära till undervisningsbassängen.

Omklädning med hjälp av assistent

På plan ett finns det dessutom ett mindre omklädningsrum som kan användas av personer som har behov av assistans för att byta om. Här finns också en brits och i det intilliggande rummet finns det också möjligheter till att duscha. Även i de mindre omklädningsrummen finns det större fasta britsar och här har vi valt att lägga in ett skönare liggunderlag som gör det varmare och mjukare. Här behöver det finnas en handduk mellan dig och liggunderlaget.

Brits för omklädning 

Hiss till vattenrutschbanetornet

I tornet till vattenrutschbanorna finns det en hiss för rörelsehindrade.

Hissar mellan plan 1 och plan 2

På ett antal ställen finns det hissar som du kan använda för att ta dig mellan våningsplanen. Du använder ditt armband för att få tillgång till dessa hissar.

Hiss 

Krokar och handtag

I vårt fortsatta utvecklingsarbete kommer vi att förse en del av skåpen med krokar längre ner i skåpet så att även om du exempelvis sitter i rullstol ska kunna hänga dina kläder i skåpet och inte bara lägga dem på golvet tillsammans med dina skor. Ett annat utvecklingsområde är att komplettera med en del handtag/stänger som vi fäster i väggarna för att underlätta för dig som behöver stöd och hjälp att resa dig upp.

Flera olika typer av rullstolar

Har du ett behov att använda rullstol i våra våta utrymmen så finns det två olika typer av rullstolar. En typ är den traditionella våtrullstolen i plast, med hål i sittytan och fotstöd. Vi har också valt att montera på hjul med möjlighet att köra den helt själv. En annan typ av rullstol som används i samband med duschning kan tippas/vinklas bakåt.

Vattenrullstol  Rullstol för duschning 

Liftar vid förflyttning

För att underlätta förflyttningen från den personliga rullstolen och de rullstolar som används i våra våtutrymmen finns det två liftar med tillhörande segel. Har du ett eget segel får du gärna ta med detta och använda det.

Väl inne i våra bassänger så finns det möjligheter till att få hjälp ner i våra bassänger. Dels har vi en portabel lift som vi använder för att sänka ner dig i vattnet och dels har vi en plattform i vår kombibassäng som vi kan sänka ner 90 centimeter i vattnet. Då kan du sitta kvar i våtrullstolen hela vägen ner i vattnet. Säg bara till i receptionen så hjälper vi dig.

Lift till bassäng  Lift

Kombi- och undervisningsbassäng

Vi har två bassänger med höj- och sänkbar botten för bland annat rehabiliteringsträning, vattengympa och simskolor. Hissar gör det möjligt för funktionshindrade att ta sig ner i bassängen.

Kombibassängen

Ett kontinuerligt tillgänglighetsarbete

Under hela byggprojektet har det funnits en tillgänglighetsrådgivare inkopplat som har varit med i diskussionerna kring tillgänglighets-lösningar. Även efter det att Högevall är färdigt har arbetet fortsatt och fortsätter.

Lunds kommun

Kontakt

Reception: 046-359 52 17
Telefontider höst/vår: Måndag - fredag kl. 08.00 - 11.00. Därutöver svarar vi i telefon i mån av tid. 
Telefontid sommar: Tisdag - torsdag klockan 10.00 - 13.00, därutöver svarar vi i mån av tid. 
Växel: 046-359 50 00

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande