Vattenrening och miljö

Högevall har ett slutet vattenreningssystem med trycksandfilter och aktivt kolfilter. Systemet övervakas via data och kontrolleras manuellt dagligen.

Vår bakteriebekämpning består av klor och UV-ljus. Vi tillverkar klor av fint industrisalt genom elektrolys. Fördelen med detta är arbetsmiljö- och miljöförbättringar. Vår pH-balans justeras med hjälp av saltsyra/kolsyra.

Lunds kommun

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund