Återbetalning

Ersättningar på kommunala badanläggningar

 

Generella bestämmelser för Högevall (med undantag för äventyrsbadet) och övriga anläggningar.

Planerat underhåll

Vid planerat underhåll utgår som grundregel ingen ersättning, dels då information går ut i god tid, dels då aktiviteter eller bantider i huvudsak inte kan bokas för den tid då underhållet genomförs. I vissa fall erbjuds möjlighet att utnyttja annan bassäng på Högevall eller i närliggande anläggningar.

Föreningar, skolor m.fl. ska informeras i rimlig tid för att kunna ändra i den egna verksamheten.

Årskort, sexmånaderskort och klippkort

 • Erbjuds möjlighet att utnyttja annan bassäng på Högevall eller
  i närliggande anläggning. 

 • Kan inte annan bassäng erbjudas och det planerade
  underhållet överstiger sju dagar, så förlängs årskort, sexmånaderskort och klippkort med tid motsvarande det planerade underhållets längd.

Säsongskort (utesäsong)

 • Ingen ersättning utgår vid planerat underhåll, utan det erbjuds istället besök på kommunens andra friluftsbad.

Oplanerat driftstopp

Årskort, sexmånaderskort och klippkort

 • I första hand erbjuds möjlighet att utnyttja annan bassäng på Högevall eller på närliggande anläggning.

 • Överstiger det oplanerade driftstoppet sju dagar, och möjlighet att utnyttja annan bassäng inte kan erbjudas, förlängs årskort, sexmånaderskort och klippkort med tid motsvarande driftstoppets längd.

Föreningar, skolor och kommunal simundervisning 

 • I första hand erbjuds nyttjande av annan bassäng på Högevall eller på närliggande anläggningar för den bokade tidpunkten.

 • I andra hand erbjuds flytt av aktivitet eller bokning,
  exempelvis till samma tid och dag en vecka senare.

 • Kan inget av ovanstående nyttjas utgår ingen kostnad.

Säsongskort (utesäsong)

Det utgår ingen ersättning vid driftstopp, utan det erbjuds istället besök på kommunens andra friluftsbad.

Äventyret

Planerat underhåll

 • Om de stora attraktionerna (båda vattenrutschbanorna samtidigt eller vågattraktionen) stängs, så sänks priset till att motsvara röd avgång.

Oplanerat driftsstopp

Om de stora attraktionerna (båda vattenrutschbanorna samtidigt eller vågbassängen) stängs under besökstiden, så erbjuds fritt inträde vid nästa besök. För ersättning skicka ett mail till hogevall@lund.se och bifoga ditt kvitto, senast 5 dagar efter det inträffade.

Återbetalning av klippkort

Klippkort kan användas vid senare tillfälle eller av annan person och vi återbetalar därför inte klippkort. Vi byter inte heller ut klippkort mot årskort eller andra produkter i vårt sortiment.

Återbetalning av årsband/sexmånadersband

Vid sjukdom gör vi en förlängning av halvårs/årsband. Kortet kan då förlängs med den tid som anges i läkarintyget. Årsband kan återbetalas om det finns medicinska orsaker som gör att årsbandet inte kan utnyttjas under hela dess giltighetstid. Återbetalning eller förlängning av halvårs/årsband sker endast mot uppvisande av läkarintyg. 

Policy kring återbetalning av kort och aktiviteter

För all återbetalning måste originalkvitto uppvisas i kassan.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) har du 14 dagars ångerrätt när du bokar via webben.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska detta göras inom 14 dagar efter köp. 

-När du anmäler dig via webben räknas tiden från det att vi bekräftat din anmälan. Bekräftelsen utgörs av ett e-postmeddelande – avsändare biljett@webbiljett.se . 
-När du anmäler dig på plats eller via telefon räknas tiden från den dag då vi har bokat in dig i vårt kundkort och en bekräftelse skickats till dig med avsändare hogevall@lund.se .

Vill du utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss per post, mail: hogevall@lund.se eller genom meddelande per telefon – 046-359 52 17. Du har då rätt att återfå hela avgiften (kursavgift och vid webbokning även administrationsavgift).

För att återfå dina pengar behöver du komma till receptionen på Högevall och få ut pengarna kontant, eller insatt på ditt kort, inom 30 dagar efter att du ångrat ditt köp. Om du inte kommer till receptionen för att få tillbaka dina pengar inom 30 dagar, återbetalas pengarna inte. 
 
Om kursen har startat har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Bytesrätt

På Högevall gäller inte bytesrätt. 

Lunds kommun

Kontakt

Reception: 046-359 52 17
Telefontider höst/vår: Måndag - fredag kl. 08.00 - 11.00. Därutöver svarar vi i telefon i mån av tid. 
Telefontid sommar: Tisdag - torsdag klockan 10.00 - 13.00, därutöver svarar vi i mån av tid. 
Växel: 046-359 50 00

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande