Bokning och förhållningsregler

Föreningar och företag kan boka både motionsbassänger och vårt äventyrsbad för olika aktiviteter. Nedan har vi samlat information om vad som gäller om du som förening eller skola har bokat bassäng hos oss.

Är din förening också intresserad av att ha verksamhet på Högevall? Kontakta oss på: bokninghogevall@lund.se.

En lärare/ledare fritt per fem barn om skolan eller institutionen kommer från Lunds kommun. Detta gäller endast motionssim. 

Priser för banhyror med mera bestäms av Kommunfullmäktige och taxorna hittar du här.

Föreningsbokning

  • Föreningsschemat på Högevall bygger på ett överlappningssystem som innebär att en förening slutar sin verksamhet exempelvis 19.00 och nästa börjar 19.00 och detta innebär att man avslutar verksamheten så det även finns tid för borttagande av material med mera, så att man inte stör nästkommande verksamhet. Informera er om vilken utrustning ni har till förfogande för er verksamhet. Om ni använt anläggningens utrustning – ställ tillbaka den på rätt plats.
  • Vid lov och helgdagar gäller andra tider enligt överenskommelse. Det sker en automatisk utbokning vid helgdagar. Om föreningen önskar ha verksamhet under röd dag måste kontakt tas i god tid med Högevall. Under röda dagar ändras öppettiderna.
  • Föreningen har en skyldighet att informera föreningens medlemmar att medlems-/träningskort måste uppvisas för kassapersonalen för att komma in till träningen (om inte passerkort finns). Efter den 15 februari (VT) alt. 15 september (HT) släpps inte medlemmar in som inte har giltigt medlemskort. Alla medlemmar i föreningen måste lösa ut ett särskilt föreningsband mot en kostnad av 120 kr. 
  • Respektive förening ansvarar själv för framtagning av material, iordningsställande av träningsyta (t ex i och urtag av linor, flytt av balk) samt återställning av material och träningsyta. Detta sker inom föreningens bokade tider. Behövs ytterligare för- och efterarbetstid bokas detta med Högevall.

Skolbokning

  • Skolbokningen på Högevall bygger på ett överlappningssystem som innebär att en förening/skola slutar sin verksamhet exempelvis 19.00 och nästa börjar 19.00 och detta innebär att man avslutar verksamheten så det även finns tid för borttagande av material mm så att man inte stör nästkommande verksamhet. Informera er om vilken utrustning ni har till förfogande för er verksamhet. Om ni använt anläggningens utrustning – ställ tillbaka den på rätt plats.
  • Respektive skola ansvarar själv för framtagning av material, iordningsställande av träningsyta (t ex i och urtag av linor, flytt av balk) samt återställning av material och träningsyta. Detta sker inom skolans bokade tider. Behövs ytterligare för- och efterarbetstid bokas detta med Högevall.
Lunds kommun

Kontakt

Reception: 046-359 52 17
Telefontider höst/vår: Måndag - fredag kl. 08.00 - 11.00. Därutöver svarar vi i telefon i mån av tid. 
Telefontid sommar: Tisdag - torsdag klockan 10.00 - 13.00, därutöver svarar vi i mån av tid. 
Växel: 046-359 50 00

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund

Organisationsnummer

212000-1132

Tillgänglighetsutlåtande