Underhåll av våttrappa och träningsbassäng (50-metersbassängen)

11 juni, 2018

Från och med måndagen den 18 juni kommer våttrappan mellan plan 1 och 2 att renoveras samt underhåll att påbörjas i träningsbassängen

 Under arbetet som beräknas pågå till slutet av augusti kommer motionssimning att utgå på Högevall. För mer information om underhållet och motionssimningsmöjligheter, klicka här. 

 

Lunds kommun

Skicka brev

Lunds kommun

Box 41, 221 00 Lund

E-post

hogevall@lund.se

Besök oss

Högevallsgatan 3, Lund